Eventime

Transparencia

Durant
l’any2020, EventimeProduccions SL (EventimeTeatre) ha rebut ajudes públiques

de l’Institut Valencià de Cultura per al foment de les arts escèniques, per al sector teatre i

circense (PDF) en la següent modalitat:

Ajudes anuals a la producció professional d’un muntatge escènic.


Import: 37.275€


Finalitat:
Donar suport a la tasca creativa i l’increment qualitatiu d’un muntatge escènic,

per a possibilitar una oferta diversificada i de qualitat que consisteix en la producció i l’estrena d’aquest.

Back to Top